Izolowanie i budowanie ścian

 


Zaprawa murarska Polytech® MP

Dwuskładnikowa zaprawa murarska o podwyższonej
izolacyjności cieplnej.

Składnik A:

 • spoiwo cementowo-wapienne, granulat styropianowy, dodatki mineralne oraz domieszk ichemiczne (18 kg)

Składnik B:

 • piasek budowlany (wypełniacz) o max. frakcji ziarna do 0/2 mm oraz zgodny z PN-EN 12620:2004 (10,5 l)

Zastosowanie:
do murowania ścian z powszechnie stosowanych pustaków, cegieł i bloczków budowlanych,
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych
o klasie na ściskanie M5, z wyjątkiem pomieszczeń narażonych na trwałe zawilgocenie (mury piwnic,
fundamenty poniżej poziomu przemakania itp.). Jej stosowanie zwiększa stopień ujednolicenia
izolacyjności cieplnej muru. Murowanie przeprowadza się tradycyjną techniką i narzędziami, zgodnie
ze sztuką budowlaną.

Zalety:

 • eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko mostków termicznych
 • zwiększa ujednolicenie izolacyjności cieplnej przegrody
 • posiada bardzo dobrą przyczepność
 • jest plastyczna
 • charakteryzuje się niską pracochłonnością przygotowania mokrej zaprawy
 • pozwala na szybkie murowanie

Parametry:

 • współczynnik przewodności cieplnej ≤ 0,2 W/mK
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat M5
 • spełnia wymagania normy: PN-EN 998-2:2010; (PN-EN 998-2:2012)


Zaprawa tynkarska Polytech® Therm

izolująca cieplnie, szczególnie polecana dla ociepleń murów jednowarstwowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod docieplania płytami izolacyjnymi, tynk pozwala ścianom „oddychać”, odprowadzając wilgoć na zewnątrz muru. Zawiera granulat styropianowy.
Eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko mostków termicznych, zapewnia bardzo dobrą izolację termo-akustyczną, dobrą przyczepność do podłoża, wysoką wydajność, ogranicza przenoszenie rys i pęknięć.


Zastosowanie:
w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, wewnątrz i na zewnątrz budynków jako dodatkowa termoizolacja elementów murowych z ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, jako jedno lub dwuwarstwowy tynk podkładowy pod tynki szlachetne.


Przygotowanie:
może być wykonywany zarówno w agregatach tynkarskich jak i metodą tradycyjną.
Wymaga wykończenia warstwą dekoracyjno-ochronną.

Parametry:

 • wydajność z 1 worka (15 kg) ~ 4 m2 przy grubości 1 cm (ok. 40 l zaprawy)
 • zużycie wody ~ 9 l / 1 worek
 • reakcja na ogień: Klasa B – s1, d0
 • przyczepność: μ ≥ 0,03 N/mm2 – FP: B
 • absorpcja wody: W1
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej: μ ≤ 10
 • współczynnik przewodzenia ciepła: T1 (≤ 0,1 W/mK)
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach kat. CS I
 • spełnia wymogi normy PN-EN 998-1:2010 (PN-EN 998-1:2012)

Nagroda Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Rozwiązania konstrukcyjne

Tynki

Polytech®Therm

— ocieplenie cokołu tynkiem termoizolacyjnym

— ocieplenie ściany tynkiem termoizolacyjnym (izolacji akustycznej) ściany działowej lub nośnej

— ocieplenie ściany tynkiem termoizolucjący


Ściany

Polytech® izolacyjne wypełnienie

— ocieplenie w ścianie warstwowej

— wypełnienie ocieplenie konstrukcji szkieletowej (np. mur pruski)

— ocieplenie ścian z kamienia


Zaprawy murarskie

Polytech®MP

— zaprawa murarska o właściwościach termoizolacyjnych

— zaprawa murarska o właściwościach termoizolacyjnych